Güncel Duyurular
2021- Cilt 1 Sayı 1
TAM SAYI
JENERİK 
İÇİNDEKİLER

Araştırma Makaleleri – Research Articles

                       The Reasons for Hasan's Leaving the Caliphate and the Events During This Process 

                       Yusuf Deveci
 
 
                       The Exegetical Understanding of Nuh b. Mustafa al-Qunawı (D. 1070/1660) as in Tanwir basair uli al-albab bi-Tafsir Daqaiq Umm Al-Kitab, His Work on The Chapter of Fatiha
                     
                        Müberra Taşkan

 
                       Criticism as a Characteristic Feature of The Exegetical Hashiya Literature: An Analysıs of Some Criticims Levelled by Sadi Chalabi at Ibn Kamal Pasha
 
                       Şükrü Maden

 
                        A Majmua (Collection) of Poems Whose Compiler is Unknown: Majma' Gawhar Asrar
 
                       Şevket Enes Samancıoğlu

 
                       Contradictory Statement in Court in the Context of Bereketzade’s Tenākud-ı Fıkhī
 
                       Mehmet Uslu & Murat Şimşek


88-103           Nebe’ Suresinin Belagat Açısından Tahlili ve Tefsire Yansıması
                       An Analysis of the Chapter of al-Naba' in terms of the Rhetoric and its Evaluation in the Qur'anic exegesis

                       Sehil Derşevi & Hatice Aydın

Tercüme Makaleler – Translations

                      Resolutions of The 24th Meeting of The Academy of Islamic Fiqh (4-6 November 2019)

                      Komisyon (Tercüme: Ayşe Betül Algül)

 
                      Human-ı Kamil According to Molla Cami and Ibn-i Arabi
 

                      Fahrî Resûl Gerevî - Sohrab Fâzıl - Abbas Muhammediyân (Tercüme: İpek Şengül)
 

Kitap Kritikleri – Book Reviews

 
141-144          Kim var imiş biz burada yoğ iken? Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun

                       Cemal Kafadar (İnceleyen: Ayşe Şimşek)

  
                     
                       Françoise Dastur (İnceleyen: Mahmut Esat Özcan)

 

                       Nuri Kahveci (İnceleyen: İshak Yalnız)

 

                      Yusuf Erdem Gezgin (İnceleyen: Ramazan Araz)

 
 
                       Fahrettin Atar (İnceleyen: Eyüp Ertan)